You are currently viewing เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้

เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้

เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิด-19

 • 1668 กรมการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีเตียงรักษาและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว
 • 1323 สายด่วนสุขภาพจิต ขอคำแนะนำเมื่อเกิดภาวะเครียด
 • 1111 ศูนย์บริการข้อมูลสอบถามติดตามสถานการณ์โควิด-19 และขอคำแนะนำหรือร้องเรียนในช่วงวิกฤติโควิด-19
 • 1422 กรมควบคุมโรค สอบถามสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19
 • 1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และขอรับเงินชดเชยการว่างงานช่วงโควิด-19
 • 1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ หรือหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพ
 • 1569 กรมการค้าภายใน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสินค้า และบริการในช่วงโควิด-19

เบอร์โทรฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • 1196 เมื่อพบเจออุบัติเหตุทางน้ำ
 • 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วไทย) เมื่อเจอเหตุด่วนเหตุร้ายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • 1691 โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้าย

 • 191 ติดต่อแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • 192 ภัยพิบัติแห่งชาติ
 • 199 ศูนย์วิทยุพระราม เพื่อแจ้งอัคคีภัย/สัตว์ร้ายบุกรุกบ้าน
 • 1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม.
 • 1155 ตำรวจท่องเที่ยว (สายด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)
 • 1192 ศูนย์ปราบขโมยรถ (สตช.)
 • 1193 ตำรวจทางหลวง
 • 1195 กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรงเป็นภัยต่อประเทศ)
 • 1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพฯ (หน่วยประสานงานกลางเหตุฉุกเฉินในกรุงเทพฯ)
 • 1300 ศูนย์ประชาบดี เพื่อแจ้งบุคคลสูญหาย

เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับการเดินทาง

 • 1137 วิทยุ จส.100 (เบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนบนท้องเพื่อประสานงานต่อ)
 • 1146 กรมทางหลวงชนบท (ติดต่อเรื่องท้องถนนเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด)
 • 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรตำรวจ
 • 1644 สวพ. FM91 (รายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุด่วนบนท้องถนน)
 • 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยระบบการขนส่ง)
 • 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามสายรถไฟ ตั๋ว และอื่น ๆ )
 • 1584 กรมการขนส่งทางบก
 • 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
 • 1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • 1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เครือข่ายอาสาสมัคร)
 • 1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

อ้างอิงจาก https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/emergency-contact-number

ใส่ความเห็น