ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย  คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐานและ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใด    เป็นการให้ความคุ้มครองแบบมีทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับ ผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินที่เอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน)

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เช่า

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

 • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

ความคุ้มครอง 6 ภัย (ตามราคาประเมินอาคาร)

 • ภัยไฟไหม้
 • ภัยฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิด
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ความคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ

 • ภัยลมพายุ
 • ภัยแผ่นดินไหว
 • ภัยน้ำท่วม
 • ภัยจากลูกเห็บ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

หมายเหตุ

1. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

2. สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์

3. ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา