กรมธรรม์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
3,000 บาท
 • ทุนประกัน 50,000 บ.
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้

  50,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
3,500 บาท
 • ทุนประกัน 100,000 บ.
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้

  100,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
4,000 บาท
 • ทุนประกัน 50,000 บ.
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้

  50,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
4,500 บาท
 • ทุนประกัน 100,000 บ.
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้

  100,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

ประกันรถยนต์ประเภท 2

อุ่นใจ สบายใจ รถหาย ไฟใหม้ ชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี พร้อมเลือกทุนประกันภัยในแบบที่คุณต้องการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
500,000 บาท / คน (10,000,000 บาท / ครั้ง)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท / ครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
- รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
50,000 - 100,000 บาท / ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน)
50,000 บาท / คน
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน)
50,000 บาท / คน
- ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท / คน

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 คลิก

กรมธรรม์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
2,500 บาท
 • ชีวิต/ร่างกาย บุคคลภายนอก

  500,000 บ.
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  1,000,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
3,500 บาท
 • ชีวิต/ร่างกาย บุคคลภายนอก

  500,000 บ.
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  1,000,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

ประกันรถยนต์ประเภท 3

สบายใจ สบายกระเป๋า เพียง 2,500 บาท ดูแลชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
500,000 บาท / คน (10,000,000 บาท / ครั้ง)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน)
50,000 บาท / คน
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน)
50,000 บาท / คน
- ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท / คน

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 คลิก

กรมธรรม์ประเภท 4

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

จ่ายเพิ่มอีกนิด จาก พ.ร.บ. คุ้มครองคุ้มค่ากว่าเยอะ จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่นแทนท่าน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สะดวก หาซื้อง่ายในราคาประหยัด รวดเร็ว เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. จะได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยความพร้อมของตัวแทน สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทั่วประเทศ

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
1,055 บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  1,000,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
1,633 บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  1,000,000 บ.
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

ประกันรถยนต์ประเภท 4 (ป้องกันภัย)

ประกันภัยเริ่มต้นที่ควรมี เพื่อความสบายใจทุกการเดินทาง เพียง 1,000 บาทนิดๆ คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาท/ครั้ง

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
100,000 บาท / ครั้ง

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 (ป้องกันภัย) คลิก

กรมธรรม์ประเภท 2+

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

กรมธรรม์ประเภท 3+

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
6,600 บาท
 • ทุนประกัน 100,000 บ.
 • แผนการซ่อม อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถเก๋ง

กระบะ 4 ประตู
7,700 บาท
 • ทุนประกัน 200,000 บ.
 • แผนการซ่อม อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
6,600 บาท
 • ทุนประกัน 100,000 บ.
 • แผนการซ่อม อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

รถกระบะตอนครึ่ง

(ไม่เกิน 3 ตัน)
7,700 บาท
 • ทุนประกัน 200,000 บ.
 • แผนการซ่อม อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก -

ประกันรถยนต์ 3+ จากวิริยะประกันภัย

ประกันรถยนต์ 3+ คือประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครอง ดูแลชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี พร้อมซ่อมรถเราในกรณีรถชนรถ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองครอบคลุม ชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี รับผิดชอบความเสียหายในส่วนของกรณีรถชนรถ* (กรณีรถชนยานพาหนะทางบก หมายถึง รถชนรถ คือรถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์ เป็นรถที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก)

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
500,000 บาท / คน (10,000,000 บาท / ครั้ง)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน)
50,000 บาท / คน
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร คน)
50,000 บาท / คน
- ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท / คน
ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย
- ความเสียหายรถชนรถ *
100,000 - 200,000 บาท / ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)
*หมายเหตุ : จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงาน เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (ประเภท 5) คลิก